Debido ó estado de alarma a nosa entidade está a levar a cabo a súa actividade de xeito non presencial.

Seguimos prestando apoio ás persoas usuarias e ás súas familias a través do contacto telefónico, correo electrónico, Apps…

Para poñervos en contacto con nós, deixamos á vosa disposición as nosas liñas de teléfono móbil e a nosa dirección de correo electrónico.

raiolaslugo@gmail.com

Liña 1: 638 030316

Liña 2: 608894478