Galego | Castellano
raiolas

NOTICIAS

CHARLA ORGANIZADA POR RAIOLAS EN COLABORACIóN CON ANPA LUIS PIMENTEL

21/03/2018

Charla organizada por Raiolas en colaboración con ANPA LUIS PIMENTEL

El Miércoles 21 de Marzo, una de nuestras psicólogas, Ana Mª García, junto con Maria José Martínez, madre de un chico con TEA, impartiran una charla sobre " A Detección Temperá do trastorno do Espectro Autista" en la Biblioteca del CEIP Luis Pimentel. Charla organizada en colaboración con el ANPA CEIP LUIS PIMENTEL "Triscos" .

ASOCIACIÓN RAIOLAS-LUGO

 PARTICIPACIóN DE RAIOLAS EN

17/03/2018

Participación de Raiolas en

Este Sábado día 17 se organizan en Santiago las "Xornadas de Educación Inclusiva 2017-2018". Raiolas junto con otras entidades que también tienen Convenio de colaboración con la Consellería de Educación participará con un Stand Informativo, además, en esta edición, hemos sido invitados a participar en la Mesa Redonda, intervendrá en ella Inés Flores, presidenta de Raiolas.    
¡¡Muchas gracias por la invitación!!

ASOCIACIÓN RAIOLAS-LUGO

 BAUTISMO DE BUCEO CON LA COLABORACIóN DE LA ASOC. "AL AGUA SIN LIMITACIONES"

03/03/2018

BAUTISMO DE BUCEO con la colaboración de la Asoc.

Un año más y gracias "Al Agua sin Limitaciones", nuestros chic@s disfrutarán de una tarde de buceo en la piscina municipal de Frigsa este sábado día 3 de Marzo.
Además, el viernes anterior, alguno de sus integrantes se desplazarán a la Nave Casa Clara Campoamor a anticiparnos la actividad con su material. ¡¡Muchas gracias!!!   

ASOCIACIÓN RAIOLAS-LUGO

 << < 1 2 3 4 5 > >> 

RAIOLAS acaba de incorporar un Diplomado en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

A finalidade é cubrir diferentes aspectos sociais e educativos dos usuarios e en particular os programas socio.educativos compelmentarios ou extraescolares, que resultan ser de vital importancia para o desenvolvemento persoal e a participación das persoas con trastornos do espectro do Autismo e/ou da Comunicación Social no seo da comunidade.

No ámbito do Autismo, a educación aplicada a tódolos ámbetos da vida é o mellor instrumento para potenciar o máximo as capacidades de desenvolvemento persoal e de participación enriquecedora no seo da comunidade

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo