Galego | Castellano
raiolas

NOTICIAS

FIESTA DE SAMÁIN EN RAIOLAS

01/11/2013

El pasado VIERNES día 1, en las dependencias de la CASA CLARA CAMPOAMOR, celebramos como el año pasado una TERRRORRIIIIFICA FIESTA DE SAMAÍN (o Halloween)... pasamos una tarde agradable en compañía de nuestros hijos/as.

Gracias a todos/as los que participásteis, el año que viene más...

ASOCIACIÓN RAIOLAS AUTISMO - LUGO      


Samaín 2013.pdf

LOTERÍA DE NAVIDAD

01/11/2013

Hola a todos/as

Tenemos las participaciones para la LOTERÍA DE NAVIDAD, 

es el Nº 77552.

Este año toca ... si quieres alguna, onte en contacto con nosotros.

ASOCIACIÓN RAIOLAS AUTISMO - LUGO    


Lotería 2013.pdf

PROGRAMA PADRE A PADRE

14/10/2013

La Asociación pone en marcha en el mes de Octubre el PROGRAMA PADRE A PADRE.

EL Programa es un espacio creado por padres para padres. Consiste en un encuentro entre padres de personas con TEA que ya recibieron el Diagnóstico y disponen de un buen ajuste personal y social, y otros que lo acaban de recibir.

El Objetivo fundamental es que los padres experimentados brinden su experiencia y conocimientos a los nuevos y que establezcan con ellos una relación de ayuda y apoyo emocional.       

Busca formar una RED DE APOYO entre aquellas personas que están pasando por la misma o parecida situación.

Esperamos que sea un gran beneficio para tod@s

ASOCIACIÓN RAIOLAS - AUTISMO LUGO<< < 64 65 66 67 68 69 > >> 

RAIOLAS acaba de incorporar un Diplomado en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

A finalidade é cubrir diferentes aspectos sociais e educativos dos usuarios e en particular os programas socio.educativos compelmentarios ou extraescolares, que resultan ser de vital importancia para o desenvolvemento persoal e a participación das persoas con trastornos do espectro do Autismo e/ou da Comunicación Social no seo da comunidade.

No ámbito do Autismo, a educación aplicada a tódolos ámbetos da vida é o mellor instrumento para potenciar o máximo as capacidades de desenvolvemento persoal e de participación enriquecedora no seo da comunidade

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo