Galego | Castellano
raiolas

NOTICIAS

CONVENIO DEPUTACIÓN DE LUGO

20/11/2009

A Asociación Raiolas- Lugo firmou un convenio coa  Deputación Proviencial de Lugo para o exercicio 2009, para realizar  actividades de apio cognitivo e tratamento no entorno familiar a persoas con trastorno do espectro autista e ás súas familias a través dos programas "Unidade de apio congnitivo nos Concellos", "Escola de Familas" e "Apoio Socio- Educativo".

Partiviparon en dita firma o Ilmo. Sr. don José Ramón Goméz Besterio, pola deputación, e don Nahum Reija Iglesias , por parte da Asociación Raiolas- Lugo.PROGRAMA DE EQUINOTERAPIA

01/06/2009

La Asociación Raiolas-Lugo pone en marcha en la ciudad de Lugo un Programa de Equinoterapia para personas con Trastornos del Espectro Autista. El programa es posible gracias a la cofinanciación de dos entidades: OBRA SOCIAL CAJA MADRID y la FUNDACIÓN LA CAIXA. El programa se realizará en el CLUB HÍPICO EQUUS, donde se fomentará el contacto con los caballos con objetivos terapéuticos. 

 


18progreso.pdf
El progreso domingo 28 de JUNIO de 2009 LUGO 5 -EQUINOTERAPIA.docx
EQUS 24-06-09 047.jpg
EQUS 24-06-09 049.jpg
EQUS 24-06-09 061.jpg

A PIE DE CALLE ANA LÓPEZ PSICóLOGA DE LA ASOCIACIóN RAIOLAS-LUGO

03/04/2009

Entrevista a Ana López Méndez, psicóloga da asociación Raiolas-Lugo con motivo do DÍA DA CONCIENCIACIÓN SOBRE O AUTISMO. 


LA VOZ DE GALICIA (a pie de calle) ANA LÓPEZ Psicóloga de la Asociación Raiolas-Lugo. Viernes 3 de Abril de 2009.doc

<< < 84 85 86 87 88 89 > >> 

RAIOLAS acaba de incorporar un Diplomado en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

A finalidade é cubrir diferentes aspectos sociais e educativos dos usuarios e en particular os programas socio.educativos compelmentarios ou extraescolares, que resultan ser de vital importancia para o desenvolvemento persoal e a participación das persoas con trastornos do espectro do Autismo e/ou da Comunicación Social no seo da comunidade.

No ámbito do Autismo, a educación aplicada a tódolos ámbetos da vida é o mellor instrumento para potenciar o máximo as capacidades de desenvolvemento persoal e de participación enriquecedora no seo da comunidade

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo