Galego | Castellano
raiolas

NOTICIAS

UN TERAPEUTA CON CUATRO PATAS Y COLA

08/07/2006

Los niños con autismo de la Asociación Raiolas aprenden a montar a caballo, una práctica que favorece su desarrollo


LETICIA RODRÍGUEZ

Una tarde en compañía de animales como los caballos es una magnífica terapia para niños con problemas de autismo. Ésta es la actividad que la Asociación Raiolas de niños autistas de Lugo realizó para "axudar ao desenvolvemento dos rapaces", afirma Ana Castelao, su presidenta.

Llegaron sobre las seis de la tarde al Club de Hípica Equs y hasta las ocho pudieron disfrutar de un día diferente que "lles supón unha saída do seu entorno e lles aporta unha agradable tranquilidade", señala Ana.

"Los niños autistas son personas muy inteligentes pero con gran dificultad para comunicarse con otras personas por ello, generalmente se trabaja con ellos con gestos e imágenes que ellos recuerdan y asocian", explica Cornelio Carvajal, monitor del club.

Según la presidenta de la Asociación, el contacto con los caballos para los niños con autismo es muy beneficioso, se trata de animales muy nobles por lo que los niños además de montar a caballo, ayudados por un monitor del club, también pueden darles de comer y acariciarlos.

Cuando los niños montan a caballo, sus padres les animan, mientras a ellos les aporta beneficios en su capacidad de relación y un acercamiento con el que consiguen una cierta carga afectiva. María Luisa Fernández, madre de uno de los niños, comenta que "me doy cuenta de que es una experiencia muy beneficiosa para mi niño". Su hijo Ángel está muy contento con la experiencia y además tiene un caballo en casa, pero sin domar, con el que espera poder disfrutar igual que hoy.

Mariam, también lo pasa en grande, no quiere bajarse del caballo pero; en cambio, Ana está muy impresionada, aunque al principio no quiere montar, acaba disfrutando como el resto de los niños."Ao principio impresiónanse máis pero a medida que pasa o tempo van moi tranquilos", explica la presidenta de la asociación.

"Es que los caballos son muy beneficiosos para el tratamiento de todo tipo de disminuidos psíquicos, concretamente los autistas despiertan su curiosidad y mejoran su calidad de vida, pues los movimientos y las oscilaciones del caballo activan su circulación y respiración, y suponen una influencia positiva para el niño que está sentado en el dorso del animal", explica Cornelio que hizo un curso para tratar con autistas a través de los caballos.

Comenta que se deben tomar medidas sobre el caballo, tiene que estar bien educado y presentar unas características físicas adecuadas para que el niño monte, como que no sea excesivamente fuerte. No conviene cambiar ni de caballo ni de monitor, pues los niños autistas tienen una gran memoria visual y una gran capacidad de asociación por lo que puede producirles una desorientación.

Pero para estos niños es la primera vez, aunque todos los padres coinciden al señalar que piensan repetir la experiencia.


Dsci0150.jpg
Dsci0161.jpg
Dsci0181.jpg
Dsci0183.jpg
Dsci0210.jpg

BIAR (BOLETíN INFORMATIVO DE AUTISMO NA REDE)

15/06/2006

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

Boletín Nº 20

JUNIO 2006


ACTIVIDADES ASOCIACIÓN RAIOLAS-LUGO

A Asociación Raiolas participa no Proxecto "Avanza" destinado promover a igualdade das persoas con discapacidade no tocante ás súas posibilidades de acceso ao ensino superior. Este proxecto é candidato ao "Programa Comunitario de Acción para combate da discriminación".

O Proxecto conta entre os seus impulsores con entidades de Italia, Lituania, Polonia e Grecia. En España, Lugo lidera a iniciativa, na que conta coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, a Confederación Galega de Minusválidos (COGAMI), COGAMI-Lugo, a Asociación Síndrome de Down Lugo e a Asociación Raiolas Autismo Lugo.

En palabras da Concelleira de Benestar Social do Concello de Lugo, Carmen Basadre, esta iniciativa responde á necesidade "de rapaces que están estudando e que se atopan con barreiras xa non só arquitectónicas, senón psicosociais, que inflúen na súa accesibilidade ao ensino superior". O programa pretende dar solución á ausencia de sensibilidade respecto deste problema, á ausencia de capacidades dos profesionais da educación e á carencia de atención coa que conta este alumnado na programación académica, para esto con "Avanza" búscase a formación específica de 295 persoas no municipio de Lugo para buscar metodoloxías que se aplicarían cos pais destes alumnos, así coma cos profesores e os restantes profesionais que están en contacto con eles durante a súa formación. A edil estima que as actividades de información e divulgación que se derivarían deste proxecto implicarían a formación nestas cuestións de aproximadamente 5.000 persoas.Rapaces da Asociación Raiolas participaron o día 3 de xuño no Día Mundial do Medio Ambiente, unha iniciativa da Fundación Solidaridad de Carrefour, en colaboración coas Concellarías de Muller e Benestar Social e Medio Ambiente do Concello de Lugo. O Proxecto, que leva o nome de "Medio Ambiente e Discapacidade" levouse a cabo mediante un concurso de debuxo no que participaron 15 rapaces.

O día 11 de xuño a Asociación organizou unha visita ao parque natureza de Marcelle. Esta visita, que estivo dirixida por unha guía, permitíu aos rapaces de Raiolas, desfrutar dunhas horas nun espazo destinado a diversas especies animais e dun cómodo paseo a través dun parque que permite ao visitante desfrutar da observación de cada unha das especies nun hábitat o máis parecido ao propio de cada un.RAIOLAS-LUGO, INAUGURA UN CENTRO DE ATENCIóN PARA PERSOAS CON AUTISMO E AS SúAS FAMILIAS

24/04/2006

Pioneiros na Provincia de Lugo na atención a persoas con Trastornos do Espectro Autista, a Asociación Raiolas Lugo inaugura un centro de atención a persoas con Autismo e ás súas familias.


“Raiolas Lugo”, Asociación de Pais e Persoas con Trastornos Xeneralizados do Desenvolvemento, foi fundada na Cidade de  Lugo o 29 de abril do ano 2000, para dar cobertura as necesidades de atención que as persoas con autismo desta Provincia estaban demandando. Sucesivamente a Entidade foi establecendo servizos tanto de asesoramento, como escolas de pais ou ocio e tempo libre, que se ven agora incrementados con esta importante inauguración.

Con este novo Centro de atención Raiolas busca dotar a todas as persoas que sufren autismo e ás súas familias dunha rede de servizos que incluirá, ademais dos xa mencionados, servizos de apoio e orientación a familias, atención terapéutica individualizada, logopedia e formación de voluntariado. Estará atendido por unha psicóloga e unha logopeda e dará cobertura a unha media de 23 persoas usuarias da Asociación e as súas respectivas familias.

Asistirán:
Branca Rodriguez Pazos, Delegada Provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (confirmado)
Carmen Basadre Vázquez, Concelleira da Muller e Benestar Social do Concello de Lugo (confirmado)
Neves Núñez, Concelleira do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo (confirmado)
Demetrio Campo Rey, Xefe de Administración e Patrimonio do IGVS
(confirmado)
Eugenio Basanta Curbera, ex Xefe de Área Provincial do IGVS (confirmado)
Dolores Benancio, Presidenta do Consello Territorial da ONCE en Galicia.
                              
O acto de inauguración terá lugar:
DIA: 20 DE ABRIL
HORA: 12:30 A.M.
LUGAR: RÚA LAMAS DE PRADO Nº 75 BAIXO


fotos inauguración 036.JPG
fotos inauguración 038.JPG
fotos inauguración 039.JPG
fotos inauguración 040.JPG
fotos inauguración 043.JPG

<< < 86 87 88 89 > >> 

RAIOLAS acaba de incorporar un Diplomado en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

A finalidade é cubrir diferentes aspectos sociais e educativos dos usuarios e en particular os programas socio.educativos compelmentarios ou extraescolares, que resultan ser de vital importancia para o desenvolvemento persoal e a participación das persoas con trastornos do espectro do Autismo e/ou da Comunicación Social no seo da comunidade.

No ámbito do Autismo, a educación aplicada a tódolos ámbetos da vida é o mellor instrumento para potenciar o máximo as capacidades de desenvolvemento persoal e de participación enriquecedora no seo da comunidade

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo