Galego | Castellano
raiolas

NOTICIAS

LA CONSELLERÍA DE “ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA” SUBVENCIONA EL PROYECTO “SERVIZO DE APOIO EDUCATIVO” DE RAIOLAS - LUGO

20/12/2017

LA CONSELLERÍA DE “ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA” SUBVENCIONA EL PROYECTO “SERVIZO DE APOIO EDUCATIVO” DE RAIOLAS - LUGO LA CONSELLERÍA DE “ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA” SUBVENCIONA EL PROYECTO “SERVIZO DE APOIO EDUCATIVO” DE RAIOLAS - LUGO

La Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia subvenciona el proyecto de RAIOLAS - LUGO mediante la contratación de una persona incluida en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil durante 7 meses.


Noticia páx. Web.pdf

RAIOLAS acaba de incorporar un Diplomado en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

A finalidade é cubrir diferentes aspectos sociais e educativos dos usuarios e en particular os programas socio.educativos compelmentarios ou extraescolares, que resultan ser de vital importancia para o desenvolvemento persoal e a participación das persoas con trastornos do espectro do Autismo e/ou da Comunicación Social no seo da comunidade.

No ámbito do Autismo, a educación aplicada a tódolos ámbetos da vida é o mellor instrumento para potenciar o máximo as capacidades de desenvolvemento persoal e de participación enriquecedora no seo da comunidade

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo