Galego | Castellano
raiolas

NOTICIAS

DONACIÓN DE LA FINANCIERA MADERERA FINSA A LA ASOCIACIóN RAIOLAS-LUGO

01/03/2018

DONACIÓN de la FINANCIERA MADERERA FINSA a la Asociación Raiolas-Lugo

La Asociación Raiolas-Lugo recibe a la Empresa FINANCIERA MADERERA S.A. "FINSA" hoy a las 16.00 horas en el local que ha alquilado en la Calle Músico Falla que será su nueva sede y unificará los servicios que actualmente presta en distintos espacios de la ciudad de Lugo.
FINSA hará entrega de la donación que hace a Raiolas de tarima flotante, mantas y zócalo necesario para reformar dicho local de unos 450 m2.
Nuestro agradecmiento más sincero en nombre de todos los que conformamos la Asociación a dicha empresa por la donación.RAIOLAS acaba de incorporar un Diplomado en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

A finalidade é cubrir diferentes aspectos sociais e educativos dos usuarios e en particular os programas socio.educativos compelmentarios ou extraescolares, que resultan ser de vital importancia para o desenvolvemento persoal e a participación das persoas con trastornos do espectro do Autismo e/ou da Comunicación Social no seo da comunidade.

No ámbito do Autismo, a educación aplicada a tódolos ámbetos da vida é o mellor instrumento para potenciar o máximo as capacidades de desenvolvemento persoal e de participación enriquecedora no seo da comunidade

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo