Raiolas

Asociación de pais, nais e persoas
con Trastornos do Espectro Autista (TEA)
e Trastornos da Comunicación Social (TCS)

Raiolas

A Asociación Raiolas – Lugo foi constituida na cidade de Lugo o 29 de abril de 2000.

É unha asociación sen ánimo de lucro declarada de Utilidade Pública no ano 2011. Está formada por familiares e/ou persoas con Trastornos do Espectro de Autismo (TEA) e/ou con Trastornos da Comunicación Social (TCS)

Raiolas – Lugo traballa para mellorar a calidade de vida e a rede de servizos para as persoas con TEA e/ou TCS e as súas familias, procurando a súa plena integración familiar e social.

Últimas incorporacións

RAIOLAS acaba de incorporar dúas traballadoras, unha Técnico en Integración Social e unha Mestra de Educación Primaria, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXECTIVOS

Con estas incorporacións preténdese, entre outros fins, que as traballadoras contratadas por medio deste programa se desenvolvan nun contexto laboral que lles proporcione novas habilidades, coñecementos e destrezas pedagóxicas para un mellor desenvolvemento da súa vida laboral, propiciando e fortalecendo o coñecemento técnico necesario para o mellor desempeño das actividades laborais ao fin de facilitar a súa empregabilidade.

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Programa de Apoio Educativo as Familias extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e sociais para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente, seguemento e avaliación dos mesmos).

MOTIVACIÓNS

Móvenos a ilusión por facilitar o acceso ao mercado laboral a unhas novas traballadoras e a satisfacción por ver cómo adquiren novos coñecementos e habilidades laborais que as faculten para a intervención pedagóxica con persoas con TEA/TCS.

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxectivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOME SUBVENCIÓN – PROGRAMA DE APOIO EDUCATIVO ÁS FAMILIAS:

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia.

xunta-ue

Raiolas-Lugo é membro de:

Confederación Autismo España

conf-autismo-espana-logo

Autismo Europa

autism-europe

AETAPI (Asociación Española de Profesionales del Autismo)

AETAPI

FADEMGA

fademga-logo

A asociación está inscrita no:

  • Rexistro Provincial de Asociacións
    (Xunta de Galicia) : N.º  2000/002292.
  • Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais
    (Xunta de Galicia): N.º E-5848.
  • Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia
    (Xunta de Galicia): N.º FM 505 A.- Rexistro de Asociacións do Concello de Lugo: N.º  168.