Galego | Castellano
raiolas

RAIOLAS

PRESENTACIÓN

A Asociación Raiolas - Lugo foi constituída na cidade de Lugo o 29 de marzo de 2000.

É unha asociación sen ánimo de lucro declarada no ano 2011 de Utilidade Pública, formada polos pais e nais de persoas con autismo e outros trastornos do Espectro do Autismo (TEA), que traballa na provincia de Lugo.

O seu obxectivo é a realización de todas as actividades que melloren a calidade de vida das persoas con autismo ou TEA e que procuren a súa plena integración familiar e social.

Raiolas-Lugo é membro de:
- Confederación Autismo España
- FADEMGA

A asociación está inscrita no:
- Rexistro Provincial de Asociacións
- (Xunta de Galicia) : N.º  2000/002292.

- Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais
- (Xunta de Galicia): N.º E-5848.

- Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia
- (Xunta de Galicia): N.º FM 505 A.

- Rexistro de Asociacións do Concello de Lugo: N.º  168.

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo