Galego | Castellano
raiolas

RAIOLAS

PRESENTACIÓN

La Asociación Raiolas - Lugo fue constituída en la ciudad de Lugo el 29 de Marzo de 2000.

Es una asociación sin ánimo de lucro declarada no ano 2011 de utilidad pública, formada por padres y madres de personas con autismo y outros trastornos generalizados del Espectro del Autismo (TEA), que trabaja en la provincia de Lugo.

Su objetivo es la realización de todas las actividades que mejoren la calidad de vida de las personas con autismo o TEA y que procuren su plena integración familiar y social.

Raiolas-Lugo es miembro de:
- Confederación Autismo España

- FADEMGA
La Asociación está inscrita en:
- Registro provincial de Asociaciones
- Xunta de Galicia -: Nº 2000/002292

- Registro de Entidades prestadoras de Servicios Sociales
- Xunta de Galicia -: Nº E-5848

- Registro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia
- Xunta de Galicia - Nº FM 505 A

- Registro de Asociaciones del Concello de Lugo: Nº 168

RAIOLAS acaba de incorporar unha Diplomada en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

Con esta incorporación búscase, entre outros fins, que a traballadora contratada por medio deste programa se desenvolva nun contexto laboral que lle proporcione novas habilidades, coñecementos e destrezas pedagóxicas para un mellor desenvolvemento da súa vida laboral, propiciando e fortalecendo o coñecemento técnico necesario para o mellor desempeño das actividades laborais ao fin de facilitar a súa empregabilidade.

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Móvenos a ilusión por facilitar o acceso ao mercado laboral a unha nova traballadora e a satisfacción por ver cómo adquire novos coñecementos e habilidades laborais que a faculten para a intervención pedagóxica con persoas con TEA/TCS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo