A NOSA ENTIDADE CONTINÚA A LEVAR A CABO TRES PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DA XUNTA DE GALICIA CON CARGO Á ASIGNACIÓN  TRIBUTARIA DO 0,7% DO IMPOSTO SOBRE A RENTA DAS PERSOAS FÍSICAS.

-APOIO INTEGRAL A FAMILIAS DE PERSOAS CON TEA EN SITUAICÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE.

-ATENCIÓN TEMPERÁ E SOCIOSANITARIA A PERSOAS CON TEA

-ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSOAS CON TEA/TCS E AS SÚAS FAMILIAS NO MEDIO RURAL.