A nosa entidade está a levar a cabo tres programas subvencionados por a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renta das persoas físicas.

-Programa de Atención terapéutica a persoas con TEA/TCS e ás súas familias no medio rural.

-Atención temperá e sociosanitaria a persoas con TEA.

-Apoio integral a familias de persoas con TEA en situación de especial vulnerabilidade.